IUS

IUS – Intrauterini sustav s levonorgestrelom

LEVOSERT®
20 mikrograma/24 sata intrauterini sustav za isporuku

Naziv lijeka: Levosert 20 mikrograma/24 sata intrauterini sustav za isporuku
Djelatna tvar: Levonorgestrelum
Način izdavanja: Na recept
Mjesto izdavanja: U ljekarni

Sažetak opisa svojstava lijeka: Levosert-SPC.pdf (SPC)
Uputa o lijeku: Levosert-PIL.pdf (PIL)

Izvor: HALMED