Terapijska područja

Ginekologija

Briga o ženskom zdravlju u samom je fokusu kompanije još od osnivanja 1901. godine. Kompanija ima više desetljeća iskustva istraživanja i razvoja lijekova iz područja ginekologije, počevši od prvih steroidnih pripravaka u labaratoriju farmaceuta Gedeon Richtera, preko proizvodnje prvih hormonskih kontraceptiva 60tih godina prošlog stoljeće.
Zahvaljujući daljnjem razvoju lijekova iz područje ginekologije, danas kompanija ima jedan od najvećih portfolija ginekoloških produkata koji uključuju hormonske kontraceptive, hitnu kontracepciju, lijek za liječenje mioma maternice, hormonsko nadomjesno liječenje i mnoge antibiotske i antifugalne pripravke.
Cilj nam je brinuti o zdravlju žena i očuvati njihovu kvalitetu života.

Terapijska područja