Miomi maternice

MIOMI MATERNICE

Miomi maternice su benigne tvorbe miometrija, mišićnog sloja maternice. Uzrok nastanka mioma maternice nije još do kraja istražen, a dio odgovornosti može se pripisati utjecaju spolnih hormona, estrogenu i progesteronu.
Više o miomima maternice možete saznati na: fibroidsconnect.com (engleski jezik)

Esmya®
Esmya (ulipristal acetat), tablete 28 x 5mg

Naziv lijeka: Esmya®
Djelatna tvar: Ulipristal acetat
Način izdavanja: Na recept
Mjesto izdavanja U ljekarni

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC), označivanje i uputa o lijeku (PL) za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici na stranici EMA-e: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/esmya-epar-product-information_hr.pdf

Agencija za lijekove i medicinske proizvode: HALMED

Ryeqo®

Relugoliks 40 mg, estradiol 1 mg, 0,5 mg noretisteronacetat

Više informacija o lijeku: HALMED


Esmya®

Ulipristal acetat, 5 mg

Više informacija o lijeku: HALMED