Psihijatrija

PSIHIJATRIJA

Reagila®

Kariprazin

1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg

Više informacija o lijeku: HALMED